ANAMIKA KHANNA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

ANAMIKA KHANNA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

TARUN TAHILIANI SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

TARUN TAHILIANI SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

FARAH SANJANA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

FARAH SANJANA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

SHIVAN & NARRESH SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

SHIVAN & NARRESH SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

PAPA DON’T PREACH SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

PAPA DON’T PREACH SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

MADSAM TINZIN SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

MADSAM TINZIN SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

PANKAJ & NIDHI SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

PANKAJ & NIDHI SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

NISHKA LULLA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

NISHKA LULLA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

VEDA RAHEJA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

VEDA RAHEJA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

URVASHI JONEJA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

URVASHI JONEJA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

PAYAL SINGHAL SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

PAYAL SINGHAL SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

IIKA BY ANAIKKAA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015

IIKA BY ANAIKKAA SUMMER RESORT – LAKME FASHION WEEK 2015